De nieuwe Europese privacywet (General Data Protection Regulation) wordt op 25 mei 2018 van toepassing. Het doel hiervan is om een veel betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen, bij de verwerking van hun gegevens. Ondernemingen zullen hierdoor verplicht worden diverse aanpassingen aan hun privacy beleid door te voeren. Een maximale boete kan na verloop van tijd oplopen tot 20 miljoen euro..

De GDPR-wetgeving samengevat

Om het u makkelijk te maken hebben we hier de belangrijkste zaken samengevat die verplicht zijn voor uw website of online platform:

Toestemming

De toestemming van een bezoeker is steeds nodig vooraleer u zijn/haar persoonlijke gegevens mag verzamelen en verwerken. Een voorbeeld hiervan is een pop-up scherm met een cookie melding met een link naar een pagina met extra informatie wat cookies precies zijn. Tegenwoordig verschijnt dit al op heel wat pagina’s. Dit is maar eenmaal nodig, wanneer men de website telkens opnieuw blijft gebruiken gaat men uit van een impliciete toestemming.

Transparantie

De gebruikers van de website moeten telkens duidelijk geïnformeerd worden op welke manier de gegevens verzameld en verwerkt worden. Dit moet telkens op een duidelijke manier gebeuren, zodat de lezer dit begrijpt.

Recht om vergeten te worden

Het is belangrijk dat de gebruiker het recht heeft, als ze hierom vragen, om de persoonsgegevens te kunnen laten wissen.

Meldingsplicht

In het geval dat er een datalek zou zijn moeten ondernemingen dit binnen de 72 uur kunnen melden, tenzij dit lek geen gevaar betekent voor de persoonsgegevens.

 

Hoe kan DN Design u hierbij helpen?

U ontvangt een gratis audit waarin wij uiteenzetten welke aanpassingen de website moet ondergaan om boetes te voorkomen. Vervolgens stellen we samen een plan op om uw website conform te maken met de nieuwe Europese wetgeving. Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen.